SAMBA 2 GO

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje din SAMBA 2 GO.

Oversigt

SAMBA 2 GO - Oversigt 
1

Port til lydenheder

2

Port til FM-modtager

3

Nulstillingsknap

4

USB-port

5

Halsslynge

6

Multifunktionsknap

7

Mikrofonåbninger

8

Lydstyrkeknapper

9

LED-statusindikator (blå, grøn, orange)

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.