SAMBA 2 GO

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje din SAMBA 2 GO.

Brug af fjernmikrofoner

SAMBA 2 GO kan tilsluttes til FM-systemer eller fjernmikrofoner, så du kan høre tydeligere i udfordrende miljøer.

 
SAMBA 2 GO - tilslutning af FM-sender 
1

Indsæt den 3-benede modtager i FM-porten på SAMBA 2 GO.

2

Tænd for fjernmikrofonen eller FM-senderen som beskrevet i producentens vejledning.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.