SAMBA 2 GO

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje din SAMBA 2 GO.

Telefonopkald

Du kan bruge SAMBA 2 GO til at foretage håndfrie telefonopkald – SAMBA 2 GO's mikrofon sender din stemme til personen i den anden ende af samtalen.

 
1

Kontrollér, at SAMBA 2 GO er parret med din telefon eller en anden Bluetooth®-enhed.

!

Hvis lyden ikke streames automatisk, skal du frakoble alle andre lydenheder fra SAMBA 2 GO. Tryk derefter samtidigt og kortvarigt på knappen for den højeste lydstyrke og knappen for den laveste lydstyrke for at oprette forbindelsen manuelt.

SAMBA 2 GO - telefonopkald 
2

Hvis du vil ringe op, vælger du et telefonnummer eller en kontaktperson i din telefon, som du plejer. Lyden fra din telefon vil automatisk blive streamet til din processor.

SAMBA 2 GO - multifunktionsknap 
3

Hvis du modtager et telefonopkald, vil ringetonen blive streamet til din processor, og den blå LED-lampe vil blinke. Tryk kortvarigt på multifunktionsknappen for at modtage opkaldet.

4

Tryk på multifunktionsknappen i mere end 2 sekunder for at afvise opkaldet.

!

Du kan også bruge knapperne "Besvar" og "Afvis" på din telefon til at starte eller afslutte opkald.

5

Du afslutter et aktivt telefonopkald ved at trykke kortvarigt på multifunktionsknappen.

6

For at afbryde streamingen af telefonopkaldet via SAMBA 2 GO skal du dobbelttrykke på multifunktionsknappen. Nu vil telefonopkaldet kunne høres gennem telefonens højttalere. Dobbelttryk på multifunktionsknappen for at starte streaming via SAMBA 2 GO igen.


Bluetooth®-ordmærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra MED-EL's side sker under licens.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.