SAMBA 2 GO

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje din SAMBA 2 GO.

Parring med din Bluetooth-enhed

SAMBA 2 GO kan parres med Bluetooth®-aktiverede telefoner, TV'er, tablets og mange andre enheder. Enhver Bluetooth-enhed skal parres én gang med SAMBA 2 GO. Herefter vil forbindelsen automatisk blive oprettet, når SAMBA 2 GO tændes, og Bluetooth-enheden er inden for funktionsrækkevidde.

 
SAMBA 2 GO - grøn indikatorlampe 
1

Tænd for SAMBA 2 GO og din Bluetooth-enhed.

SAMBA 2 GO - blå indikatorlampe 
2
Tryk samtidigt på multifunktionsknappen og knappen for den højeste lydstyrke, indtil den blå LED-lampe blinker. Det tager cirka 5 sekunder.

 

SAMBA 2 GO - tilslutning af Bluetooth 
3

Kontrollér, at Bluetooth er aktiveret på din enhed. Søg efter andre Bluetooth-enheder, og vælg SAMBA 2 GO.

4

Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste PIN-koden "0000".

5

Parringen er gennemført, når den blå LED-lampe holder op med at blinke, lyser i 5 sekunder, og derefter ikke længere lyser.


Bluetooth®-ordmærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra MED-EL's side sker under licens.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.