SAMBA 2 GO

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje din SAMBA 2 GO.

Justering af indstillinger

SAMBA 2 GO kan hjælpe dig med at foretage justeringer af din processors indstillinger, der fordefineres af din audiolog eller sundhedsprofessionelle.

 
SAMBA 2 GO - lydstyrkeknapper 
1

Du kan justere lydstyrken ved at trykke på knappen for den højeste lydstyrke eller knappen for den laveste lydstyrke én gang for at ændre lydstyrken trin for trin. Alternativt kan du holde knappen nede, indtil den ønskede lydstyrke er nået.

2
For at slå mikrofonlyden til eller fra skal du trykke samtidigt på knappen for den højeste lydstyrke og knappen for den laveste lydstyrke i cirka 2 sekunder.

SAMBA 2 GO - multifunktionsknap 
3

For at skifte program skal du trykke på multifunktionsknappen i 1–2 sekunder og slippe den. Gentag dette, indtil det ønskede program er nået.

!

Denne funktion er ikke tilgængelig, mens du streamer lyd med SAMBA 2 GO.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.