SAMBA 2 GO

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje din SAMBA 2 GO.

Parring med din processor

Du behøver kun at parre din processor med SAMBA 2 GO én gang. Herefter vil der automatisk blive oprettet forbindelse, når både din processor og din SAMBA 2 GO er tændt. Hvis du er bilateral bruger, kan du parre begge dine processorer samtidigt.

 
SAMBA 2 - åbn batterirum 
1

Sluk for processoren.

2

Sørg for, at din SAMBA 2 GO er slukket. Anbring den omkring halsen.

SAMBA 2 GO - grøn indikatorlampe
3

Tryk på multifunktionsknappen på SAMBA 2 GO, indtil den grønne LED-lampe tændes. Den grønne LED-lampe blinker, mens der søges efter processorer i nærheden.

SAMBA 2 - luk batterirum 
4

Tænd for processoren, mens den grønne LED-lampe blinker.

5

Parringen er gennemført, når den grønne LED-lampe holder op med at blinke, lyser i 5 sekunder, og derefter ikke længere lyser.

Under den indledende aktivering vil den blå LED-lampe nu blinke for at vise, at SAMBA 2 GO er klar til at blive parret med en Bluetooth®-enhed.

Hvis du ønsker at parre en Bluetooth-enhed, så gå til "Parring med din Bluetooth-enhed".
Hvis du ikke ønsker at parre en Bluetooth-enhed lige nu, så tryk på multifunktionsknappen for at få den blå LED-lampe til at holde op med at blinke.


Bluetooth®-ordmærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra MED-EL's side sker under licens.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.