SAMBA 2 GO

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje din SAMBA 2 GO.

Streaming med SAMBA 2 GO

Telefoner, TV'er, FM-systemer – du kan tilslutte SAMBA 2 GO til næsten enhver enhed! SAMBA 2 GO vil derefter sende lyden fra disse enheder trådløst og direkte til din processor.

 
SAMBA 2 GO - streaming af lyd 

Lydstreamingfunktioner

Disse funktioner kan bruges, mens du streamer fra enhver enhed.

 
SAMBA 2 GO - multifunktionsknap 
1

For at starte streamingen fra en Bluetooth®-enhed skal du starte afspilningen på denne enhed.

2

For at starte streamingen fra en enhed, der er tilsluttet via kabel eller en FM-modtager, skal du kabelforbinde enheden til SAMBA 2 GO.

3

For at standse streamingen fra en enhed eller FM-modtager skal du trykke på multifunktionsknappen i 1–2 sekunder, indtil den blå LED-lampe slukkes.

SAMBA 2 GO - lydstyrkeknapper 
4

Tryk på knappen for den højeste lydstyrke eller knappen for den laveste lydstyrke for at ændre lydstyrke.

5

For at slå din processors mikrofonlyd fra skal du trykke samtidigt på knappen for den højeste lydstyrke og knappen for den laveste lydstyrke i cirka 1 sekund. Du vil så kun høre lyd fra enheden.


Bluetooth®-ordmærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra MED-EL's side sker under licens.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.