SAMBA 2 GO

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje din SAMBA 2 GO.

Opladning af SAMBA 2 GO

Hvis den orange LED-lampe på SAMBA 2 GO blinker, er batteriniveauet lavt, og den skal oplades.

 
SAMBA 2 GO - tilslutning af USB-kabel 
1

Sæt USB-kablet i USB-porten.

2

Sæt den anden ende i en netadapter, som så sættes i en stikkontakt.

SAMBA 2 GO - orange indikatorlampe 
3

Den orange LED-lampe lyser under opladning. Når den grønne LED-lampe tændes, er SAMBA 2 GO fuldt opladet. Det tager omkring 2 timer.

!

Brug kun det USB-kabel og den netadapter, som følger med enheden.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.