SAMBA
Audioprocessor

Dessa vägledningsbroschyrer hjälper dig att hantera och sköta din SAMBA-processor.

Översikt

Den är färgglad, snygg och ger dig ljud och livsglädje – SAMBA är den perfekta audioprocessorn för VIBRANT SOUNDBRIDGE eller BONEBRIDGE.

SAMBA 
1

Utbytbart hölje

2

Mikrofonöppningar

3

Batterifack

4

Fästögla för hårklämma

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.