SAMBA
Audioprocessor

Dessa vägledningsbroschyrer hjälper dig att hantera och sköta din SAMBA-processor.

Byta batteri

1

Håll SAMBA mellan fingrarna. Öppna först den ena sidan av batterifacket och öppna sedan den andra sidan.

SAMBA Byta batteriet (1)
2

Öppna batterifacket tills batteriet syns helt och hållet. Vänd försiktigt SAMBA uppochned, så att batteriet ramlar ut.

SAMBA Byta batteriet (2)
3

Ta ett nytt batteri och ta bort folien. Placera batteriet i audioprocessorns batterifack. Skjut in batterifacket i audioprocessorn.

SAMBA Byta batteriet (3)

Batterialternativ

Använd endast batterier av typ 675 för din SAMBA. När du använder SAMBA med tillbehöret WaterWear måste du emellertid byta ut zinkluftbatterierna mot andra sorts batterier.

Maximal
batteritid
Kräver
lufttillförsel
Kompatibel
med WaterWear
60 timmar    
6 timmar    
15 timmar    
 
Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.