SAMBA
Audioprocessor

Dessa vägledningsbroschyrer hjälper dig att hantera och sköta din SAMBA-processor.

Byta batteriet

Batteriet håller i en vecka, beroende på vilket program som har valts, miljön och användningstiden. Batteriet ska bytas ut regelbundet eller när ljudvolymen sänks kraftigt. Om batteriet är lågt måste det bytas ut när du hör en serie pipljud.

1

Håll SAMBA med två fingrar. Öppna först ena sidan av batterifacket och sedan den andra sidan.

SAMBA Byta batteriet (1)
2

Öppna batterifacket tills batteriet är helt synligt. Vänd försiktigt SAMBA upp och ner så att batteriet ramlar ut.

SAMBA Byta batteriet (2)
3

Ta ett nytt batteri och ta bort skyddsfilmen. Placera batteriet i audioprocessorns batterifack. Skjut in batterifacket i audioprocessorn.

SAMBA Byta batteriet (3)

Batterialternativ

Använd endast batterier av typ 675 för din SAMBA. När du använder SAMBA med tillbehöret WaterWear måste du emellertid byta ut zinkluftbatterierna mot andra sorts batterier.

Maximal
batteritid
Kräver
lufttillförsel
Kompatibel
med WaterWear
60 timmar    
6 timmar    
15 timmar    
 
Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.