SAMBA
Audioprocessor

Dessa vägledningsbroschyrer hjälper dig att hantera och sköta din SAMBA-processor.

Byta skal

1

Ta ut batteriet. Placera SAMBA på en jämn yta (t.ex. ett bord) och sätt ett finger ovanpå 1.

SAMBA Byta skal (1)
2

Lyft först skalets ena sida 2 och lyft sedan andra sidan 3.

SAMBA Byta skal (2)
3

Ta av skalet helt och hållet och sätt på det nya skalet på SAMBA. Tryck ner det, först på baksidan 4, sedan på framsidan 5.

SAMBA Byta skal (3)
4

Tryck ihop sidorna 6. Sätt i batteriet och stänk batterifacket.

SAMBA Byta skal (4)
Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.