SAMBA
Audioprocessor

Dessa vägledningsbroschyrer hjälper dig att hantera och sköta din SAMBA-processor.

Byta hölje

1

Ta ut batteriet. Placera SAMBA på ett jämnt underlag (t.ex. ett bord) och sätt ett finger på ovansidan 1.

SAMBA Byta skal (1)
2

Lyft först den ena sidan av höljet 2 och lyft sedan den andra sidan 3.

SAMBA Byta skal (2)
3

Ta bort hela höljet och sätt på det nya höljet på Samba. Tryck ner det, först på baksidan 4 och sedan på framsidan 5. Sätt i batteriet.

SAMBA Byta skal (3)
4

Tryck ihop sidorna strax nedanför höljet och bakom det öppnade batterifacket 6 och kontrollera att höljet sitter rätt. Stäng batterifacket.

SAMBA Byta skal (4)
Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.