SAMBA
Audioprocessor

Dessa vägledningsbroschyrer hjälper dig att hantera och sköta din SAMBA-processor.

Grundläggande skötsel och underhåll

Följ dessa grundläggande men viktiga skötselinstruktioner för att din SAMBA audioprocessor ska fungera så bra som möjligt.

Rengöring
MED-EL rekommenderar att du, av hygieniska skäl, rengör SAMBA en gång i veckan. Rengör endast utsidan av enheten. Rengör inte SAMBA i eller under vatten. Använd en fuktig trasa och rengör audioprocessorn försiktigt. Vid behov kan du använda en mild tvållösning och en fuktig trasa. Använd inte starka rengöringsmedelel. 

SAMBA-etui

Förvaring
När SAMBA inte används ska den förvaras i det medföljande SAMBA-etuiet. För att förlänga batteriets livslängd kan man ta ut batteriet ur SAMBA eller helt enkelt öppna batteriluckan. 

Kontakt med vatten
Se till att inget vatten tränger in i SAMBA-audioprocessorn via mikrofonöppningarna eller batterifacket.

Torkning
Om du vistas i ett fuktigt klimat eller svettas kraftigt bör audioprocessorn placeras i en torkbehållare istället för i SAMBA-etuiet när du inte har den på dig.

Solljus
Förvara SAMBA-audioprocessorn på en torr plats och skydda den från direkt solljus.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.