SAMBA
Audioprocessor

Dessa vägledningsbroschyrer hjälper dig att hantera och sköta din SAMBA-processor.

Grundläggande skötsel och underhåll

Följ dessa grundläggande och viktiga skötselinstruktioner för att förbättra funktionen hos din SAMBA audioprocessor.

Allmän rengöring
MED-EL rekommenderar att SAMBA rengörs varje vecka av hygieniska skäl. Rengör endast enhetens utsida. Rengör inte SAMBA i eller under vatten. Använd en fuktig duk för att försiktigt rengöra audioprocessorn. Vid behov kan du använda en hushållstvål utan slipmedel med en fuktig duk. Använd inte aggressiva rengöringsmedel.

SAMBA-etui

Förvaring
När SAMBA inte används ska den förvaras i det medföljande etuiet. Du kan ta ut och förvara batteriet eller helt enkelt öppna batteriluckan för att förlänga batteritiden.

Torkning
Om du bor på en plats med fuktigt klimat eller svettas kraftigt ska audioprocessorn placeras i en torkbehållare istället för i Samba-etuiet när den inte används.

!

Lägg inte in batterier i torksatsen.

Fukt

Förhindra att vatten rinner in i SAMBA genom mikrofonöppningarna eller batterifacket.

Solljus
Förvara din audioprocessor på en torr plats och skydda den mot direkt solljus, till exempel i ett fordon.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.