SAMBA
Audioprocessor

Dessa vägledningsbroschyrer hjälper dig att hantera och sköta din SAMBA-processor.

Användning av hårklämman

Du kan använda en av fästklämmorna så att du inte råkar tappa bort din SAMBA.

1

Ta bort höljet och batteriet från audioprocessorn. För in fästöglan under batterifacket.

SAMBA Fästa hårklämman (1)
2

För in fästöglan i den lilla skåran under batterifacket. Tryck ner öglan med ett litet spetsigt föremål. 

SAMBA Fästa hårklämman (2)
3

Sätt i batteriet och sätt på höljet igen. Stäng batterifacket.

SAMBA Fästa hårklämman (3)
Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.