SAMBA
Audioprocessor

Dessa vägledningsbroschyrer hjälper dig att hantera och sköta din SAMBA-processor.

Fästa hårklämman

Du kan använda en av fästklämmorna så att du inte råkar tappa bort din SAMBA.

1

Ta ut batteriet och ta av skalet.

SAMBA Fästa hårklämman (1)
2

Trä igenom fästöglan genom den lilla skåran under batterifacket. Tryck ner öglan med ett spetsigt föremål.

SAMBA Fästa hårklämman (2)
3

Sätt på skalet på SAMBA och sätt in batteriet. Stäng batterifacket.

SAMBA Fästa hårklämman (3)
Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.