SAMBA
Audioprocessor

Dessa vägledningsbroschyrer hjälper dig att hantera och sköta din SAMBA-processor.

Ändra inställningar

Ändra inställningarna på SAMBA med ett knapptryck på SAMBA fjärrkontroll.

FineTuner 
1

Låsknapp

2

Kontrollknappar

3

Programvalsknapp

4

Volymknappar (upp/ned)

5

Display

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.