SAMBA
Audioprocessor

Dessa vägledningsbroschyrer hjälper dig att hantera och sköta din SAMBA-processor.

Ändra inställningar

Ändra inställningarna på SAMBA med ett knapptryck på SAMBA fjärrkontroll.

FineTuner 
1

Knapplås

2

Kontrollknappar

3

Programvalsknapp

4

Volymknappar (upp/ned) 

5

Display

1

Knapplås
Lås knapplåset (röd färg syns) för att förhindra oavsiktlig aktivering av fjärrkontrollen när den ligger i fickan eller i en väska.

 
2

Kontrollknappar
Det går snabbt och enkelt att komma åt två funktioner med knapparna på höger sida av fjärrkontrollen.

SAMBA Remote Control - mute
Slå på hörapparaten på eller stäng av (ljuslös).

SAMBA Remote Control - Reset
Återställ volymen och programmet till standardinställningen.
 
3

Programvalsknapp
Tryck på programvalsknappen för att växla till nästa program. Om du bär två hörapparater ändras programmet på båda apparaterna.

 
4

Volymknappar (upp/ned)
Tryck på knappen för volym upp eller volym ned för att justera volymen ett steg.
Om du bär två hörapparater justeras volymen på båda apparaterna samtidigt.

 
5

Display
Alla ändringar som görs på fjärrkontrollen visas genast på displayen.

 
SAMBA Remote Control - Display
1

Visar ändring av volym

2

Visar ändring av program

3

Batterierna i fjärrkontrollen är svaga

4

Kontrollernas funktion

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.