SONNET 2
CI- og EAS-processorer

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje SONNET 2 & SONNET 2 EAS-processoren.

Indikatorlampe

Bekræftelse

SONNET 2 FineTuner Command Received

Status
Kommando fra FineTuner Echo er modtaget korrekt. 

Programskift

SONNET 2 Programme 1

Status
Program 1 er valgt. 


SONNET 2 Programme 2

Status
Program 2 er valgt.


SONNET 2 Programme 3

Status
Program 3 er valgt.


SONNET 2 Programme 4

Status
Program 4 er valgt.

Status

SONNET 2 Status

Status
Hvis det valgfri statuslys er blevet aktiveret, er SONNET 2 initialiseret og fungerer.

Fejlmønster

Problem
Midlertidig fejl eller elektronisk fejlfunktion
Løsning
1. Sluk for SONNET 2.
2. Tænd for SONNET 2.


Problem
Den valgte indstilling er ikke programmeret endnu, eller der er opstået en programmeringsfejl. 
Løsning
Vælg en anden indstilling. 


Problem
Midlertidig fejl eller elektronisk fejlfunktion 
Løsning
1. Sluk for SONNET 2.
2. Tænd for SONNET 2.


Problem
Elektronisk problem eller programmeringsfejl 
Løsning
1. Sluk for SONNET 2.
2. Tænd for SONNET 2.


Problem
Midlertidig fejl eller elektronisk fejlfunktion 
Løsning
1. Sluk for SONNET 2.
2. Tænd for SONNET 2.

Advarsel

SONNET 2 Empty Batteries

Status
Batterierne er flade.  
Løsning
Udskift batterierne. 


SONNET 2 Minimum Or Maximum Reached

Status
Du har nået enten minimalt eller maksimalt lydniveau eller lydfølsomhed 
Løsning
Juster om nødvendigt lydstyrke eller lydfølsomhed.  

Bekræftelsesmønster for flytilstand

error6

Status
Flytilstand korrekt aktiveret 

DL-spolens indikatorlampe 

Bekræftelse

DL-Coil Confirmation

Status
DL-spolen, DL-spolekablet og SONNET 2 fungerer; din SONNET 2 og dit implantat er korrekt forbundet (gælder for implantaterne SYNCHRONY, CONCERTO, SONATA og PULSAR). 


SONNET 2 FineTuner Command Received

Status
DL-spolen, DL-spolekablet og SONNET 2 fungerer (gælder for implantaterne C40+ og C40). 

Intet lyssignal

DL-Coil no light

Problem
Din processor virker ikke.  
Løsning
1. Udskift batterierne. Hvis det ikke løser problemet, så gå til 2.
2. Udskift DL-spolekablet. Hvis det ikke løser problemet, så kontakt dit CI-center for hjælp. 


Problem
Indikatorlampen er blevet deaktiveret af audiologen.  
Løsning
Kontakt din audiolog. 

Advarsel

DL-Coil Warning

Problem
Forbindelsen mellem DL-spole og implantat er afbrudt. 
Løsning
Anbring DL-spolen over implantatet. 


Problem
SONNET 2 er i mikrofonovervågningstilstand. 
Løsning
Sluk for SONNET 2, og tænd den igen. 


Problem
DL-spolen er placeret over det forkerte implantat. 
Løsning
Anbring DL-spolen over det korrekte implantat. 


Problem
DL-spolekablet er defekt. Hvis DL-spolekablet svigter, vil DL-spolen automatisk lukke ned efter 5 minutter.
Løsning
1. Udskift DL-spolekablet.
2. Anbring DL-spolen over implantatet igen.
3. Sluk for SONNET 2.
4. Tænd for SONNET 2 igen.


DL-Coil powered off

Problem
DL-spolen er slukket. 
Løsning
1. Anbring DL-spolen over implantatet igen. 
2. Sluk for SONNET 2.
3. Tænd for SONNET 2 igen.  


DL-Coil cable is defective
   Tilfældige signaler 

Problem
DL-spolekablet er defekt. 
Løsning
Udskift DL-spolekablet. 

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.