SONNET 2
CI- og EAS-processorer

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje SONNET 2 & SONNET 2 EAS-processoren.

Indikatorlamper

Bekræftelse

SONNET 2 FineTuner-kommando modtaget

Status
Kommando fra FineTuner Echo er modtaget korrekt.

Programskift

SONNET 2 program 1

Status
Program 1 er valgt.


SONNET 2 program 2

Status
Program 2 er valgt.


SONNET 2 program 3

Status
Program 3 er valgt.


SONNET 2 program 4

Status
Program 4 er valgt.

Status

SONNET 2 status

Status
Hvis den valgfri statuslampe er blevet aktiveret: SONNET 2 er initialiseret og fungerer.

Advarselsmønstre

SONNET 2 flade batterier

Status
Batterierne er flade.
Løsning
Udskift batterierne.


SONNET 2 minimum eller maksimum nået

Status
Du har nået enten minimal eller maksimal volumen eller lydfølsomhed.
Løsning
Juster om nødvendigt volumen eller sensitivitet.

Fejlmønstre

SONNET 2 midlertidigt problem

Problem
Midlertidig fejl eller elektronisk defekt.
Løsning
1. Sluk processoren.
2. Tænd for processoren igen.


SONNET 2 indstilling ikke programmeret

Status
Den valgte indstilling er ikke programmeret endnu, eller der er opstået en programdefekt.
Løsning
Vælg en anden indstilling.


SONNET 2 midlertidig fejlfunktion

Status
Midlertidig fejl eller elektronisk defekt.
Løsning
1. Sluk processoren.
2. Tænd for processoren igen.


SONNET 2 programmeringsfejl

Status
Programfejl, midlertidig fejl eller elektronisk defekt.
Løsning
1. Sluk processoren.
2. Tænd for processoren igen.

DL-spolens indikatorlampe

Bekræftelse

DL-spole bekræftelse

Status
DL-spole, DL-spolekablet og SONNET 2 fungerer; din SONNET 2 og dit implantat er korrekt forbundet med hinanden (gælder for implantaterne SYNCHRONY, CONCERTO, MED-EL CONCERT, SONATA og PULSAR).


SONNET 2 FineTuner-kommando modtaget

Status
DL-spolen, DL-spolekablet og SONNET 2 fungerer (gælder for implantaterne C40+ og C40).

Intet lampesignal

DL-spole intet lys

Status
Din processor fungerer ikke.
Løsning
1. Udskift batterierne. Hvis det ikke løser problemet, så gå til 2.
2. Udskift DL-spolekablet. Hvis det ikke løser problemet, så kontakt dit CI-center for hjælp.


Status
Indikatorlampen er blevet deaktiveret af audiologen.
Løsning
Kontakt din audiolog.

Advarsel

DL-spole advarsel

Status
Forbindelsen mellem DL-spole og implantat er afbrudt.
Løsning
Anbring DL-spolen over implantatet.


Status
SONNET 2 er i overvågningstilstand.
Løsning
Sluk og tænd for SONNET 2.


Status
DL-spolen er placeret over det forkerte implantat.
Løsning
Anbring DL-spolen over det korrekte implantat.


Status
DL-spolekablet er defekt. Hvis DL-spolekablet svigter, vil DL-spolen automatisk lukke ned efter 5 minutter.
Løsning
1. Udskift DL-spolekablet.
2. Anbring DL-spolen over implantatet igen.
3. Sluk for SONNET 2.
4. Tænd for SONNET 2 igen.


DL-spolen slukket

Status
DL-spolen er slukket.
Løsning
1. Anbring DL-spolen over implantatet igen.
2. Sluk for SONNET 2.
3. Tænd for SONNET 2 igen.


DL-spolekablet er defekt

Status
DL-spolekablet er defekt.
Løsning
Udskift DL-spolekablet.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.