SONNET 2
CI- og EAS-processorer

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje SONNET 2 & SONNET 2 EAS-processoren.

Samling med engangsbatterier

SONNET 2 påsætning af batteriholder
1

Sæt batteriholderen på processorenheden.

!

Bemærk den mekanisme, som fastgør processorenheden til holderen.

SONNET 2 udløsningsarm

Tryk på spidsen af udløsningsarmen for afmontering.

SONNET 2 indsæt spolekabel
2

Sæt spolekablet i processorenheden.

!

Sørg for at vende stikket på spolekablet korrekt.

SONNET 2 batteriholder
3

Indsæt batterierne med pluspolerne (+) vendende opad. Sørg for, at battericoverets lås står i ulåst position. Skyd battericoveret over batteriholderen. Din SONNET 2 er nu tændt.

Se batterioversigten for at finde ud af, hvilke batterier du kan bruge sammen med SONNET 2.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.