SONNET 2
CI- og EAS-processorer

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje SONNET 2 & SONNET 2 EAS-processoren.

Indsætning af genopladelige batterier

SONNET2 adapter til genopladelige batterier
1

Sæt batteriholderen på processorenheden.

!

Bemærk den mekanisme, som fastgør den genopladelige batteriadapter til processorenheden.

SONNET 2 udløsningsarm

Tryk på spidsen af udløsningsarmen for afmontering.

SONNET 2 højeste læbe på batteri
2

Indsæt det genopladelige batteri i en vinkel. Siden med den højeste læbe skal vende mod ørebøjlen.

SONNET 2 indsæt genopladeligt batteri
3

Tryk forsigtigt det genopladelige batteri tilbage i adapteren, indtil det klikker på plads.

SONNET 2 tilslut spolekabel
4

Sæt spolekablet i processorenheden.

!

Sørg for at vende stikket på spolekablet korrekt.

SONNET 2 battericover
5

Sørg for, at låsen på battericoveret står i ulåst position. Skyd battericoveret over den genopladelige batteriadapter. Din SONNET 2 er nu tændt.

!

Pas på ikke at bruge for voldsom kraft, når du drejer låsen.

Afmontering

SONNET 2 udtag genopladeligt batteri

Det genopladelige batteri fjernes ved at udføre trin 3 og 2 i omvendt rækkefølge. Den genopladelige batteriadapter behøver ikke at blive fjernet for at skifte det genopladelige batteri.

Se batterioversigten for at finde ud af, hvilke batterier du kan bruge sammen med SONNET 2.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.