SONNET 2
CI- og EAS-processorer

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje SONNET 2 & SONNET 2 EAS-processoren.

Aktivering af flytilstand

Aktiver flytilstanden, når du går om bord på et fly eller træder ind i et miljø, hvor RF-transmission er forbudt.

SONNET 2 Flight Mode
1

Sluk for processoren, og vent i 2 sekunder.

2

Tænd for processoren, og vent i 2 sekunder.

3

Gentag trin 1 og 2 tre gange mere. Et kortvarigt blink fra den røde indikatorlampe bekræfter en vellykket aktivering.

Deaktivering af flytilstand

1. Sluk for processoren, og vent i 2 sekunder.
2. Tænd for processoren.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.