SAMBA 2
Audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta din SAMBA 2 audioprocessor.

Felsökning

Följ noggrant dessa steg för att identifiera möjliga orsaker och lösningar om du stöter på mindre tekniska problem:

1

Kontrollera batteripolernas polaritet. Den platta sidan (+) måste vara överst.

2

Kontrollera om batteriet är slut och behöver bytas ut.

3

Kontrollera audioprocessorn för smuts eller tecken på skada. Rengör varsamt alla processordelar som är smutsiga och torka dem torra efter rengöringen. Kontakta din MED-EL-representant om någon del verkar vara skadad.

4

Detaljerad information om felsökning finns i din bruksanvisning för SAMBA 2.

5

Kontakta din audionom, vårdgivare eller MED-EL-representant.

 
Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.