SAMBA 2
Audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta din SAMBA 2 audioprocessor.

Felsökning

Om du stöter på mindre tekniska problem, följ noggrant dessa steg för att identifiera möjliga orsaker och lösningar:

1

Kontrollera batteriets polaritet. Den platta sidan (+) måste vara vänd uppåt.

2

Kontrollera om batteriet är slut och behöver bytas ut.

3

Kontrollera om din audioprocessor är smutsig eller skadad. Rengör försiktigt eventuella delar som är smutsiga och torka dem torra efter rengöringen. Om någon del verkar vara skadad kontaktar du din MED-EL-representant.

4

Läs detaljerad information om felsökning i din bruksanvisning för SAMBA 2.

5

Kontakta din audionom, hörselspecialist eller din MED-EL-representant.

 
Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.