SAMBA 2
Audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta din SAMBA 2 audioprocessor.

Byta skal

SAMBA 2 - remove old cover
1

För in fingertopparna i fingerskårorna mellan skalet och audioprocessorn. Lyft försiktigt av skalet.

SAMBA 2 - snap-on connection
2

Ta en titt på ditt nya skal och snäppanslutningen (markerad). Skalet ska sättas fast i två steg.

SAMBA 2 - new cover first step
SAMBA 2 - new cover second step
3

Det är viktigt att skalet snäpps fast i två steg enligt bilden. Tryck först ihop den sida som är längst ifrån batterifacket och tryck sedan ihop batterifackets sida.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.