SAMBA 2
Audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta din SAMBA 2 audioprocessor.

Översikt

SAMBA2-QG overview 
1

Hölje

2

Mikrofonöppningar

3

Batterifack

4

Beslagets skåror

5

Lufthål

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.