SAMBA 2
Audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta din SAMBA 2 audioprocessor.

Översikt

SAMBA 2 översikt 
1

Hölje

2

Mikrofonöppningar

3

Batterifack

4

Beslagsskåror

5

Lufthål

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.