SAMBA 2
Audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta din SAMBA 2 audioprocessor.

Byta batteri

SAMBA 2 – öppna batterifacket
1

Dra i den upphöjda kanten för att öppna batterifacket sidledes.

SAMBA 2 – ta ut batteriet
2

Vänd audioprocessorn upp och ner så att det gamla batteriet faller ut.

SAMBA 2 – ta bort skyddsfilmen från batteriet
3

Ta bort skyddsfilmen från det nya batteriet.

!

Det rekommenderas att ta bort skyddsfilmen en eller två minuter innan batteriet sätts in. Denna tid krävs för att zinkluftbatteriet ska kunna laddas upp helt.

SAMBA 2 – sätt i det nya batteriet i batterifacket
4

Sätt in ett nytt batteri i facket med den positiva (+) polen vänd uppåt.

SAMBA 2 – stänga batterifacket
5

Stäng batterifacket.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.