SAMBA 2
Audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta din SAMBA 2 audioprocessor.

Byta batteriet

SAMBA 2 – öppna batterifacket
1

Dra i den förhöjda kanten för att öppna batterifacket åt sidan.

SAMBA 2 – ta ut batteriet
2

Vänd audioprocessorn upp och ner så att det gamla batteriet ramlar ut.

SAMBA 2 – ta bort skyddsfilmen från batteriet
3

Ta bort skyddsfilmen från det nya batteriet.

!

Det rekommenderas att ta bort skyddsfilmen 1–2 minuter innan batteriet sätts in. Denna tid behövs för att zink-luftbatteriet ska hinna laddas ordentligt.

SAMBA 2 – sätt i det nya batteriet i batterifacket
4

Sätt in det nya batteriet i facket med den positiva (+) polen riktad uppåt.

SAMBA 2 – stänga batterifacket
5

Stäng batterifacket.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.