SAMBA 2
Audioprocessor

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta din SAMBA 2 audioprocessor.

Grundläggande skötsel och underhåll

Följ dessa grundläggande men viktiga skötselinstruktioner för att din SAMBA 2 audioprocessor ska fungera så bra som möjligt.

Rengöring
MED-EL rekommenderar att du rengör SAMBA 2-audioprocessorn en gång i veckan av hygieniska skäl. Rengör endast utsidan av enheten. Rengör inte SAMBA 2 i eller under vatten. Använd en fuktig trasa och rengör audioprocessorn försiktigt. Vid behov kan du använda en mild tvållösning och en fuktig trasa. Använd inte starka rengöringsmedelel.

Förvaring
När SAMBA 2 inte används ska den förvaras i det medföljande etuiet. För att förlänga batteriets livslängd kan du ta ut batteriet ur SAMBA 2 eller helt enkelt öppna dess batterilucka när den inte används.

Kontakt med vatten
Se till att inget vatten tränger in i SAMBA 2-audioprocessorn via mikrofonöppningarna eller batterifacket.

SAMBA 2 – torkning

Torkning
Om du bor på en plats med fuktigt klimat eller svettas kraftigt ska audioprocessorn placeras i en torksats istället för i SAMBA 2-etuiet när den inte används.

SAMBA 2 – inget direkt solljus

Solljus
Förvara SAMBA 2 på en torr plats och skydda den från direkt solljus.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.