Select your Language

Please, select a language for this page

AudioStream

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta AudioStream.  

Strömning av ljud

Sätta fast AudioStream på audioprocessor
1

Se till att AudioStream sitter fast på din audioprocessor.

Ansluten till Bluetooth
2

Kontrollera att din AudioStream är parkopplad till din mobiltelefon och att en Bluetooth®-anslutning har upprättats.

3

Använd önskad applikation för att spela upp ljud, som till exempel musik och videos.

4

Ljud från din mobila enhet kommer att strömmas direkt till AudioStream.

5

Om du vill ändra ljudstyrkan på AudioStream är det bara att justera volymen på din mobil.

Bluetooth® och dess logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken står under MED-EL:s licens.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.