Select your Language

Please, select a language for this page

AudioStream

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta AudioStream.  

Uppdatering av AudioStreams fasta program (Android-enheter)

Uppdatering av AudioStreams fasta program – glömma enhet 
1

Navigera till Bluetooth®-inställningarna på din mobiltelefon och koppla bort, glöm eller radera din/dina AudioStream(s) enligt mobiltillverkarens instruktioner.

!

Se till att både din audioprocessor och din mobiltelefon är helt laddade innan du påbörjar uppdateringen.

Uppdatering av AudioStreams fasta program – Uppdatering 
2

Öppna appen AudioKey 2, tryck på menyn i det övre vänstra hörnet och öppna anslutningsalternativen. Välj AudioStream och sedan ”Uppdatera”. Följ instruktionerna på din mobiltelefon för att avsluta uppdateringen.

!

Om du har två AudioStreams, stäng av din andra AudioStream medan du utför detta steg. Om din(a) AudioStream(s) har parkopplats till andra mobila enheter bör du avaktivera Bluetooth på de andra mobila enheterna.

 
3

Upprepa steg 2 med din andra AudioStream, om du har en.

 
4

Gå ut ur AudioKey 2-appen och följ mobiltillverkarens instruktioner för att återansluta din(a) AudioStream(s) via Bluetooth.

!

AudioStream kommer att ansluta automatiskt när den är igång och Bluetooth har aktiverats på din mobiltelefon.


Bluetooth® och dess logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken står under MED-EL:s licens.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.