Select your Language

Please, select a language for this page

AudioStream

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta AudioStream.  

Ringa telefonsamtal

Sätta fast AudioStream på audioprocessor
1

Se till att AudioStream sitter fast på din audioprocessor.

Bluetooth-anslutning upprättad
2

Kontrollera att din AudioStream är parkopplad till din mobiltelefon och att en Bluetooth®-anslutning har upprättats.

3

Om du vill ringa någon, gör precis som du brukar med din mobiltelefon. Ljudet från ditt telefonsamtal kommer automatiskt att strömmas till din audioprocessor.

4

Tala in i mobilmikrofonen när din samtalspartner svarar.

5

När du ska ta emot ett telefonsamtal svarar du på din mobiltelefon.

Bluetooth® och dess logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken står under MED-EL:s licens.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.