Select your Language

Please, select a language for this page

AudioStream

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta AudioStream.  

Montera AudioStream

Montering av AudioStream 
1

Kontrollera att batterihållaren är olåst, skjut sedan av den från audioprocessorn.

Montering av AudioStream 
2

Kontrollera att batterihållaren eller den laddningsbara batteriadaptern är kompatibel. Kompatibiliteten anges med denna symbol WiFI.

Montering av AudioStream 
3

Se till att AudioStream-höljet är olåst.

010_QG_AudioStream_v003_02_AP_Switch_ON@2x
4

Skjut på hela AudioStream över batterihållaren eller den laddningsbara batteriadaptern. Detta kommer att aktivera din audioprocessor.

!

Vrid batterihållarens lås medurs till låst läge för att hindra barn från att montera bort audioprocessorn. Tänk på att det laddningsbara mikrobatteriet inte är lämpligt för små barn under 3 år eftersom batteriet inte kan låsas fast.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.