Select your Language

Please, select a language for this page

AudioStream

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta AudioStream.  

Uppdatering av AudioStreams fasta program (iOS-enheter)

Uppdatering av AudioStreams fasta program – glömma 
1

Öppna dina inställningar och navigera till ”Tillgänglighet” och sedan ”Hörapparater”. Klicka på din(a) parkopplade AudioStream(s) under avsnittet MFI-hörapparater. Klicka på ”Glöm denna enhet” och sedan ”Glöm”.

!

Se till att både din audioprocessor och din mobiltelefon är helt laddade innan du påbörjar uppdateringen.

Uppdatering av AudioStreams fasta program – starta uppdatering 
2

Öppna appen AudioKey 2, tryck på menyn i det övre vänstra hörnet och öppna anslutningsalternativen. Välj AudioStream och sedan ”Uppdatera”. Följ instruktionerna på din mobiltelefon för att avsluta uppdateringen.

!

Om du har två AudioStreams, stäng av din andra AudioStream medan du utför detta steg. Om din(a) AudioStream(s) har parkopplats till andra mobila enheter, bör du avaktivera Bluetooth® på de andra mobila enheterna.

 
3

Upprepa steg 2 med din andra AudioStream, om du har en.

 
4

Gå ut ur AudioKey 2-appen och navigera tillbaka till ”Hörapparater”. Tryck på avsnittet under MFI-hörapparater. Efter några sekunder kommer den att visa att din(a) AudioStream(s) är ansluten/anslutna.

!

AudioStream kommer att ansluta automatiskt när den är igång och Bluetooth har aktiverats på din mobiltelefon.


Bluetooth® och dess logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken står under MED-EL:s licens.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.