RONDO
Processor

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje RONDO-processoren. 

Minibatteriholder

Oversigt

Minibatteriholderen tilbyder op til 42 timers brug med et enkelt AAA-batteri og bæres væk fra øret. Den kan også bruges sammen med en genopladelig DaCapo PowerPack.

Rondo samling af minibatteriholder
1

3-bens FM-port

2

AAA-batterirum

3

Batterirum til DaCapo genopladelige batterier

4

TÆND/SLUK og batterirumslås

5

Udløsningsarm

6

RONDO-tilslutningsstik

7

Port til mikrofontestenhed (CS 44)

Grundlæggende montering

Følg denne vejledning for at starte anvendelsen af minibatteriholderen. 

Rondo, samling af batteriholder
1

Skyd batteriholderen ind i processorenheden 1, og pres nedad 2.

!

Bemærk den mekanisme, som fastgør processorenheden til batteriholderen.

Rondo tilslutningskabel
2

Indsæt et AAA-batteri eller en DaCapo PowerPack i minibatteriholderen, og luk batterirummet. Tilslut kablet til minibatteriholderen.

Samling af Rondo, fjern tilslutningsstik
3

For at fjerne stikket trykker du på de to udløsningsarme og løfter stikket op.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.