RONDO
Processor

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje RONDO-processoren. 

Tænd og sluk

RONDO tænd
1

Skyd afbryderen til position "I" for at aktivere RONDO.

RONDO sluk
2

Skyd afbryderen til position "O" for at deaktivere RONDO.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.