RONDO
Processor

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje RONDO-processoren. 

Udskiftning af batterier

Rondo tænd og sluk
1

Hold udløsningsarmen 1 nede.
Skyd afbryderen til ulåst position, og løft batteriholderen2 opad.

Samling af Rondo, udtagning af batteri
2

Undersiden af styreenheden kan bruges til nemt at løfte batterierne ud af batteriholderen.

Rondo batterikontakter
3

Sørg for, at kontakterne er rene.

Rondo indsætning af batteri
4

Fjern folien fra batterierne, og indsæt batterierne med plus (+) polen vendende udad.

Samling af Rondo, batteriholder
5

Luk batteriholderen
Skyd batteriholderen ind i styreenheden 1, pres nedad 2, og skyd afbryderen til låst position (O).

!

Bemærk den mekanisme, som fastgør styreenheden til batteriholderen.

Batterivarianter

Maksimal
batterilevetid
Kræver
iltforsyning
Kompatibel
med WaterWear
75 timer    
10 timer    
8 timer    
8 timer    
Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.