RONDO
Processor

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje RONDO-processoren. 

Grundlæggende montering

Brug aldrig for mange kræfter, når du samler din RONDO. Hvis du møder modstand under en af monteringsfaserne, så er du formentlig nødt til at justere en eller flere deles position.

Samling af Rondo, installation af magnet
1

Indsæt 1 og lås magneten 2 fast i processorenheden.

!

MED‑EL anbefaler på det kraftigste, at du ikke selv udskifter magneten. Kontakt din læge for at få magneten skiftet, eller hvis du oplever hudirritation.

Rondo indsætning af batteri
2

Indsæt batterierne med plus (+) polen vendende opad.

 

Samling af Rondo, åbning af batteriholder
3

Sørg for, at afbryderen er sat i sin ulåste position. Hold udløsningsarmen nede, mens du sætter afbryderen i ulåst position.

!

Afbryderen skal altid stå i ulåst position, før du fjerner eller fastgør batteriholderen til processorenheden.

Samling af Rondo, batteriholder
4

Skyd batteriholderen ind i processorenheden 1 , pres nedad 2 , og skyd afbryderen til låst position (O).

!

Bemærk den mekanisme, som fastgør processorenheden til batteriholderen.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.