• Processorer

  Fjernbetjeninger

  Tilbehør

 • Processorer

  Fjernbetjeninger

  Tilbehør

 • Processorer

  Fjernbetjeninger

  Tilbehør

 • Processorer

  Fjernbetjeninger

  Tilbehør

 • Processorer

RONDO
Processor

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje RONDO-processoren. 

Indikatorlampe

Bekræftelse

RONDO Bekræftelse

Status
FineTuner-kommando er modtaget korrekt.

Programskift

RONDO program 1

Status
Program 1 er valgt.


RONDO program 2

Status
Program 2 er valgt.


RONDO program 3

Status
Program 3 er valgt.


RONDO program 4

Status
Program 4 er valgt.

Status

RONDO Status

Status
Hvis den valgfri statuslampe er blevet aktiveret: RONDO er initialiseret og fungerer.

Advarselsmønstre

RONDO flade batterier

Status
Batterierne er flade.
Løsning
Udskift batterierne.


RONDO minimum eller maksimum nået

Status
Du har nået enten minimal eller maksimal volumen eller lydsensitivitet
Løsning
Juster om nødvendigt volumen eller sensitivitet.

Fejlmønstre

RONDO midlertidigt problem

Problem
Midlertidig fejl eller elektronisk defekt.
Løsning
1. Sluk processoren.
2. Tænd for processoren igen.


RONDO indstilling ikke programmeret

Status
Den valgte indstilling er ikke programmeret endnu, eller der er opstået en programdefekt.
Løsning
Vælg en anden indstilling.


RONDO midlertidig defekt

Status
Midlertidig fejl eller elektronisk defekt.
Løsning
1. Sluk processoren.
2. Tænd for processoren igen.


RONDO programfejl

Status
Programfejl, midlertidig fejl eller elektronisk defekt.
Løsning
1. Sluk processoren.
2. Tænd for processoren igen.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.