RONDO
Processor

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje RONDO-processoren. 

Digitale trådløse systemer

RONDO tilbyder fleksible tilslutningsmuligheder via trådløse systemer som f.eks. RogerTM-systemet fra Phonak. Disse systemer er Bluetooth-kompatible og gør det let at forbinde til din telefon, tablet eller dit TV. De kan også anvendes til at opnå bedre lytning i livlige miljøer.

Trådløse modtagere som f.eks. RogerTM X kan fastgøres til RONDO via minibatteriholderen.

Rondo-Assembly-BatteryPack cable
1

Skyd minibatteriholderens stik på processorenheden.

Rondo-ConnectorCable
2

Tilslut kablet til minibatteriholderen.

Rondo-MBP-ALD-FM
3

Indsæt den trådløse modtager i den 3-benede port. RONDO registrerer automatisk lydsignalerne, så snart det trådløse system aktiveres.

*Roger™ er et varemærke tilhørende Phonak

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.