RONDO
Processor

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje RONDO-processoren. 

Tilslutningsmuligheder

RONDO-processor
Opret forbindelse til din telefon og høretekniske hjælpemidler for tydeligere, støjfri lytning.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.