Select your Language

Please, select a language for this page

AudioStream

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje din AudioStream.  

Telefonopkald

Fastgørelse af AudioStream til processor
1

Sørg for, at AudioStream er fastgjort til din processor.

Bluetooth-forbindelse oprettet
2

Kontrollér, at din AudioStream er parret med din telefon, og at der er oprettet en Bluetooth®-forbindelse.

3

Start en telefonsamtale på samme måde, som du normalt ville med din mobiltelefon. Lyden fra dit telefonopkald vil automatisk blive streamet til din processor.

4

Tal ind i telefonens mikrofon, så snart modtageren svarer.

5

Ved indgående opkald besvarer du blot opkaldet på telefonen.

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra MED-EL's side sker under licens.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.