Select your Language

Please, select a language for this page

AudioStream

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje din AudioStream.  

Opdatering af AudioStreams firmware (iOS-enheder)

Firmwareopdatering til AudioStream - glem 
1

Åbn din indstillinger, og gå til "tilgængelighed" og derefter "høreapparater". Tryk på den/de parrede AudioStream(s) under afsnittet MFI-høreapparater. Tryk på "Glem denne enhed" og derefter "glem".

!

Sørg for at både din processor og telefon er fuldt opladet, før du påbegynder opdateringen.

Firmwareopdatering til AudioStream - start opdatering 
2

Åbn appen AudioKey 2, tryk på menuen i øverste venstre hjørne, og åbn punktet forbindelsesindstillinger. Vælg AudioStream og derefter »opdater". Følg anvisningerne i telefonen for at gennemføre opdateringen.

!

Hvis du har to AudioStreams, skal du slukke for den anden AudioStream, mens du udfører dette trin. Hvis din(e) AudioStream(s) er parret med yderligere mobilenheder, skal du slå enhedens Bluetooth® fra.

 
3

Gentag trin 2 med din anden AudioStream, hvis du har en.

 
4

Afslut appen AudioKey 2 og gå tilbage til "høreapparater". Tryk på afsnittet under MFI-høreapparater. Efter et par sekunder angiver det, at din(e) AudioStream(s) er forbundet.

!

AudioStream vil automatisk blive forbundet, hver gang den tændes, og din telefon har Bluetooth aktiveret.


Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra MED-EL's side sker under licens.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.