Select your Language

Please, select a language for this page

AudioStream

Disse supportvejledninger vil hjælpe dig med at håndtere og pleje din AudioStream.  

Opdatering af AudioStreams firmware (Android-enheder)

Firmwareopdatering til AudioStream - glem enhed 
1

Gå til telefonens Bluetooth®-indstillinger, og ophæv parringen, glem eller slet din(e) AudioStream(s) ved at følge anvisningerne fra telefonens producent.

!

Sørg for at både din processor og telefon er fuldt opladet, før du påbegynder opdateringen.

Firmwareopdatering til AudioStream - opdatering 
2

Åbn appen AudioKey 2, tryk på menuen i øverste venstre hjørne, og åbn punktet forbindelsesindstillinger. Vælg AudioStream og derefter »opdater". Følg anvisningerne i telefonen for at gennemføre opdateringen.

!

Hvis du har to AudioStreams, skal du slukke for den anden AudioStream, mens du udfører dette trin. Hvis din(e) AudioStream(s) er parret med yderligere mobilenheder, skal du slå enhedens Bluetooth fra.

 
3

Gentag trin 2 med din anden AudioStream, hvis du har en.

 
4

Afslut appen AudioKey 2, og følg anvisningerne fra telefonproducenten for at genetablere din(e) AudioStream(s) forbindelse via Bluetooth.

!

AudioStream vil automatisk blive forbundet, hver gang den tændes, og din telefon har Bluetooth aktiveret.


Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra MED-EL's side sker under licens.

Bog-ikon

Se brugervejledningen for yderligere information.