FineTuner Echo

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta fjärrkontrollen FineTuner Echo.

Parkoppling till audioprocessorn

Innan du använder FineTuner Echo måste du parkoppla den till din audioprocessor.

1

Avaktivera din audioprocessor. Placera spolen eller allt-i-ett-audioprocessorn på baksidan av FineTuner Echo.

2

Aktivera din audioprocessor. Den kommer automatiskt att parkopplas till FineTuner Echo.

3

Så fort den har parkopplats kommer symbolen nedan att visas på skärmen.


Parkopplad
Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.