FineTuner Echo

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta fjärrkontrollen FineTuner Echo.

Kontrollera mikrofonerna

Du kan använda FineTuner Echo för att kontrollera om processorns mikrofoner fungerar.

 
FineTuner Echo – Kontrollera dina mikrofoner
 
1

Placera DL-spolen på baksidan av FineTuner Echo.

2

Tala in i audioprocessorns mikrofoner.

3

Den gröna lampan på FineTuner Echo ska flimra i takt med din röst.

4

Justera volyminställningen på FineTuner Echo om den inte gör det.

5

Om den gröna lampan fortfarande inte flimrar, byt spolsladden mot en ny sladd och försöker igen.

6

Kontakta din CI-klinik för att få hjälp om din audioprocessor fortfarande inte fungerar som den ska.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.