FineTuner Echo

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta fjärrkontrollen FineTuner Echo.

Ladda batteriet

1

Använd ett mynt för att vrida batterifackets lucka tills det pekar mot symbolen ”olåst”.

2

Ta försiktigt bort luckan och se till att den svarta silikonringen inte lossnar

3

Sätt i ett CR2032-batteri med märket + riktat uppåt.

4

Placera luckan över batterifacket så att den pekar mot symbolen ”olåst”. Använd ett mynt för att vrida luckan tills den pekar mot symbolen ”låst”.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.