FineTuner Echo

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta fjärrkontrollen FineTuner Echo.

Ladda batteriet

1

Använd ett mynt för att vrida batterifackets lucka tills det pekar mot symbolen ”olåst”.

2

Ta försiktigt av locket och se till att inte den svarta silikonringen ramlar av.

3

Sätt in ett CR2032-batteri med de positiva polerna riktade uppåt.

4

Sätt på luckan på batterifacket så att den pekar mot symbolen ”olåst”.

5

Använd ett mynt för att vrida luckan tills den pekar mot symbolen ”låst”.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.