FineTuner Echo

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta fjärrkontrollen FineTuner Echo.

Grundläggande skötsel och underhåll

FineTuner Echo fjärrkontroll är hållbar och du kan tryggt bära den i din ficka. Nedan finns några enkla och viktiga steg du bör följa för att FineTuner Echo ska hållas i ett bra skick och få så lång livstid som möjligt.

Rengöring
Rengör din FineTuner Echo regelbundet genom att torka av den med en mjuk, fuktig torkduk. Använd inga rengöringsmedel.

Torkning
Skydda din FineTuner Echo mot kraftig och onödig exponering för vatten och torka den torr så fort den blir blöt så att den fortsätter fungera optimalt. Torka den försiktigt med en mjuk, absorberande torkduk.

Solljus
Lämna inte FineTuner Echo i direkt solljus, särskilt inuti ett fordon. Skydda fjärrkontrollen mot extrema temperaturer.

Skyddsfilm
Använd skyddsfilmen för att skydda FineTuner Echos skärm. Rengör skärmen med en mikrofiberduk innan du använder FineTuner Echo för första gången. Sätt på skyddsfilmen genom att dra av en liten bit av pappersremsan och sätt sedan på den vidhäftande ytan på skärmens övre del. Dra försiktigt av pappersremsan från skyddsfilmen samtidigt som du noggrant trycker bort eventuella luftbubblor med mikrofiberduken.

Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.