FineTuner Echo

Dessa hjälpguider hjälper dig att hantera och sköta fjärrkontrollen FineTuner Echo.

Översikt

Du kan använda FineTuner Echo för att justera din MED-EL audioprocessor.
FineTuner Echo 
1

Volym

2

Standard

3

Val av input

4

Val av processor

5

Programval

6

Känslighet

7

Knapplås

8

Ljudströmningsknapp (för att aktivera AudioLink)

FineTuner Echos funktioner

Alla FineTuner Echos funktioner kan användas med antingen vänster processor, höger processor eller båda processorerna. Tryck på respektive knapp för val av processor för att välja vilken processor eller vilka processorer du vill använda för att utföra funktionen.

  • Tryck på knappen Volym + för att höja volymen med FineTuner Echo.
  • Tryck på knappen Volym - för att sänka volymen.
  • Tryck på den övre känslighetsknappen för att öka känsligheten hos din audioprocessors mikrofoner. Detta kommer att bredda mikrofonernas intervall men det kan även höja bakgrundsljudet.
  • Tryck på den nedre känslighetsknappen för att minska känsligheten hos din audioprocessors mikrofoner.
  • Förvalsknappen ställer in volym och känslighet till de förinställda värdena som din audionom ställt in. Programmet kommer inte att ändras om du trycker på förvalsknappen.
  • Tryck på programvalsknappen för att välja ett program.
  • Tryck på MT-knappen för att växla mellan att höra ljud från dina mikrofoner, telespolen eller mikrofonerna och telespolen.
  • Tryck på ljudströmningsknappen för att aktivera anslutningen till AudioLink.
Book-Icon

Se användarhandboken för mer information.