FineTuner Echo

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din FineTuner Echo-fjernkontroll.

Sammenkobling med prosessoren

Før du begynner å bruke FineTuner Echo, må du sammenkoble den med prosessoren.

1

Slå av prosessoren din. Plasser spolen eller single-unit prosessoren på baksiden av FineTuner Echo.

2

Slå på prosessoren din. Den vil automatisk sammenkobles med FineTuner Echo.

3

Så snart sammenkoblingen er utført, vises det nedenstående symbolet på skjermen.


Sammenkoblet
Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.