FineTuner Echo

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din FineTuner Echo-fjernkontroll.

Bytte batteriet

1

Bruk en mynt til å vri dekselet på batterirommet til det peker mot ulåst-symbolet.

2

Fjern dekselet forsiktig, slik at den svarte silikonringen ikke faller ut.

3

Sett inn et CR2032-batteri med den positive polen vendt oppover.

4

Plasser dekselet over batterirommet, slik at det peker mot ulåst-symbolet.

5

Bruk en mynt til å vri dekselet til det peker mot låst-symbolet.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.