FineTuner Echo

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din FineTuner Echo-fjernkontroll.

Kontrollere mikrofonene

Du kan bruke FineTuner Echo til å kontrollere at prosessormikrofonene dine fungerer.

 
FineTuner Echo – kontroller mikrofonene dine
 
1

Plasser DL-spolen på baksiden av FineTuner Echo.

2

Snakk inn i prosessormikrofonene.

3

Den grønne lampen på FineTuner Echo skal flimre i takt med stemmen din.

4

Hvis ikke, må du justere voluminnstillingen på FineTuner Echo.

5

Hvis den grønne lampen fortsatt ikke flimrer, må du bytte ut spolekabelen med en ny og prøve på nytt.

6

Hvis prosessoren din fortsatt ikke fungerer som den skal, tar du kontakt med CI-senteret for å få hjelp.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.