FineTuner Echo

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din FineTuner Echo-fjernkontroll.

Oversikt

Du kan bruke FineTuner Echo til å justere MED-EL-prosessoren din.
FineTuner Echo 
1

Volum

2

Standard

3

Valg av inngang

4

Prosessorvalg

5

Programvalg

6

Følsomhet

7

Tastaturlås

8

Lydstrømmingsknapp (for å aktivere AudioLink)

FineTuner Echo-funksjoner

Alle FineTuner Echo-funksjoner kan utføres med enten den venstre prosessoren, den høyre prosessoren eller begge prosessorene. For å velge hvilken prosessor eller hvilke prosessorer du vil utføre funksjonen med, må du velge den tilsvarende prosessorvalgknappen.

1

For å øke volumet med FineTuner Echo, trykker du på knappen Volume +.

2

For å redusere volumet, trykker du på knappen Volume –.

3

For å øke følsomheten til prosessormikrofonene, må du trykke på den øvre følsomhetsknappen (Sensitivity). Dette vil øke rekkevidden til mikrofonene, men kan også øke nivået på bakgrunnsstøyen.

4

For å redusere følsomheten til prosessormikrofonene, må du trykke på den nedre følsomhetsknappen (Sensitivity).

5

Standard-knappen (Default) stiller volum og følsomhet til de forhåndsdefinerte verdiene audiografen din har stilt inn. Det å trykke på standardknappen (Default) endrer ikke programmet ditt.

6

For å velge et program må du velge programvalgknappen.

7

For å velge mellom å høre lyd fra mikrofonene eller fra teleslyngen, eller fra mikrofonene og teleslyngen, trykker du på MT-knappen.

8

For å aktivere tilkoblingen med AudioLink, trykker du på lydstrømmingsknappen.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.