SAMBA 2

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din SAMBA 2.

Feilsøking

I tilfelle du støter på mindre tekniske problemer, må du følge disse trinnene nøye for å identifisere mulige årsaker og løsninger:

1

Kontroller batteriets polaritet. Den flate siden (+) må være øverst.

2

Kontroller om batteriet er utladet og må skiftes.

3

Kontroller om prosessoren er blitt skitten eller viser tegn til å være skadet. Rengjør eventuelle skitne prosessordeler og tørk etter rengjøring. Hvis noen deler ser ut til å være skadet, må du ta kontakt med MED-EL-representanten din.

4

Les den detaljerte informasjonen om feilsøking i bruksanvisningen for SAMBA 2.

5

Ta kontakt med audiografen din, helsepersonellet eller din lokale MED-EL-representant.

 
Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.