SAMBA 2

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din SAMBA 2.

Oversikt

SAMBA2-QG overview 
1

Deksel

2

Mikrofonåpninger

3

Batterirom

4

Brakettspor

5

Ventilasjonsåpninger

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.