SAMBA 2

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på din SAMBA 2.

Bruke festeklips

SAMBA 2 - using attachment clips
1

Plasser braketten til festeklipset over sporet i braketten.

 
2

Trykk på braketten inntil den smekker på plass.

 
3

Festes i håret eller på klærne, alt etter hva som passer best.

 
Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.